Aeffort

Adviseurs Arbeid, Management en Organisatie

Wij stellen ons ten doel de effectiviteit, het functioneren en de motivatie van de manager, leidinggevende of professional verder te optimaliseren. We doen dat door het brede scala van HR instroom, doorstroom en uitstroom te begeleiden vanuit een arbeids- en organisatorisch psychologisch perspectief. We richten ons op datgene wat beïnvloedbaar en veranderbaar is en dat is veelal meer dan we denken.

Wij zijn te bereiken op 073-5185388 en 06-54653553.

Diensten

Coaching

Het maken van ontwikkelingsplannen en/of het aanbieden van coaching trajecten. Het opzetten van integrale MD trajecten op basis van behoefte.

(e-) Assessments

Het afnemen van assessments en/of gerichte competentieonderzoeken (zowel selectie- als ontwikkelingsgericht). 

Training

Oefeningen in de principes van management, werken of jouw onderneming.

 

Retraining

Combineert een korte periode van afzondering/bezinning (retraite) met oefeningen in de principes van effectief en succesvol management, werken of ondernemen (training). 

Geef mij de kalmte te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; moed om te veranderen wat ik kan veranderen; wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken (Vrij naar “de serenity prayer”, R. Niebuhr (1892-1971)

U kunt ons beoordelen op de volgende uitgangspunten;

⦁ Wederkerigheid en gezamenlijk belang; ‘wat je zaait zul je oogsten’ en dat geldt voor alles in wat we doen. We geloven in gelijkwaardigheid en gaan altijd uit van een wederzijds belang. Dat uit zich onder andere in een billijke prijs/kwaliteit verhouding en het feit dat we betrouwbare, langdurige klantencontacten hebben.

⦁ Oprechte betrokkenheid; werken met mensen betekent daadwerkelijke, gemeende interesse in wat mensen doen en bezielt. We zijn daarom altijd bereikbaar en te volgen.

⦁ Het denken in mogelijkheden, ondernemerschap en pro-activiteit; we geloven in de kracht en autonomie van de mensen zelf. Dat betekent dat we de toekomst en de eigen mogelijkheden altijd als basis nemen.

⦁ Toepassingsgerichtheid en nazorg; onze adviezen zijn praktisch en toegepast van aard. U kunt er wat mee en daar waar nodig wordt een passende nazorg verleent.

⦁ Integriteit; we zijn op zijn tijd provocatief en kunnen prikkelen maar wel altijd vanuit integriteit en respect. We zijn lid van het NIP en hanteren de gedragscode – NOLOC en de sollicitatiecode van NVP. We gaan uit van de gouden regel.

Contact

Via dit contactformulier kunt u contact met ons opnemen. Wij horen graag van je!

Kom langs!

Volg ons op LinkedIn