Aeffort start met e-assessments

Sinds kort is Aeffort gestart met het afnemen van E-assessments. Recent onderzoek laat zien dat elektronisch afgenomen assessments betrouwbaarder zijn, daar waar ze beter gestandaardiseerd zijn en bestand zijn tegen vooroordelen van de assessor.

Kortom, de 21ste eeuw wordt de eeuw van het internet in personeelselectie. Internet staat het toe dat assessments 24 uur per dag, waar ook ter wereld met directe toegang worden afgenomen. Het is goedkoper én sneller. In de toekomst zullen nieuwe kandidaat-groepen uitstekend bediend worden met behulp van e-assessments.

Aeffort gebruikt e-assessments voornamelijk voor pre-selectiedoeleinden. P&O medewerkers wordt werk uit handen genomen door al vroeg in het selectieproces keuzes te maken afhankelijk van persoonlijkheid en cognitieve ontwikkeling. Het gevolg; P&O-ers zijn in staat om meer tijd en aandacht te reserveren voor interviews. De kans op een goede selectie neemt hierdoor toe.

Een volledige vervanging van de huidige instrumenten is echter ondenkbaar. In veel gevallen blijft de menselijke touch van de arbeidspsycholoog onmisbaar. Zeker als het gaat om complexere functies en de ontwikkeling van mensen. Niet alle vaardigheden en competenties zijn te automatiseren. Dit geldt voor de kandidaten en zeker ook voor de arbeidspsycholoog!

View Aeffort Consultants LinkedIn profile Aeffort Consultants op LinkedIn