Legal en Mediation

• Juridisch en arbeidsvoorwaardelijke advisering
– Arbeidsrecht:
Juridische advisering met betrekking tot arbeidsovereenkomsten (onbepaalde tijd, bepaalde tijd, nul-urencontracten), ontslag (individueel, collectief), reorganisaties, afvloeiingsregelingen, out- of insourcing, vragen bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker etc..
Het verrichten van arbeidsrechtelijke scans, waarbij de arbeidsrechtelijke risico’s en verbeterpunten binnen het bedrijf van de klant in kaart worden gebracht.

– Medezeggenschapsrecht:
Medezeggenschapsvraagstukken: inrichten en begeleiden van medezeggenschapstrajecten, bijvoorbeeld advies en instemmingtrajecten, het bijstaan van bestuurder of ondernemingsraad, trainingen van ondernemingsraad.

– Arbeidsvoorwaarden:
Het invoeren, opstellen van en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden inclusief het voeren van overleg met vakorganisaties en ondernemingsraad, vragen over uitleg en toepassing van CAO.

• Mediation
Prettige en werkbare verhoudingen kunnen soms veranderen in conflicten of geschillen tussen partijen. Een conflict kan leiden tot een juridische procedure, waaraan veel tijd, energie en geld verloren gaat, maar vaak kan de verhouding nog hersteld worden. Mediation brengt de kans op een oplossing dichterbij. Ook als er geen sprake is van een conflict maar er wel de noodzaak kan zijn om de samenwerking te verbeteren, kan mediation een oplossing zijn.

View Aeffort Consultants LinkedIn profile Aeffort Consultants op LinkedIn