Nieuwe ontwikkeling Aeffort

De komende jaren krijgt Nederland te maken met een tekort aan verpleegkundigen in de zorgsector. Dit komt door verschillende factoren zoals vergrijzing of een tekort aan interesse bij jongen studenten. Dat betekent dat zorginstellingen en ziekenhuizen creatief om moeten gaan met deze uitdaging.

Een mogelijke oplossing is om personeel uit het buitenland te werven. Het selecteren van goed personeel uit het buitenland is een moeilijke opgave , omdat het belangrijk is dat ze aan de zelfde eisen voldoen als Nederlandse verpleegkundigen. Een belangrijk onderdeel om verpleegkundige te worden is het beheersen van de Nederlandse taal. Leervermogens zijn dus van groot belang om vooraf op te selecteren. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om te communiceren in de zorgsector als je de Nederlandse taal niet (goed) kunt beheersen.

Onlangs is Aeffort begonnen met E-Assessments. Door middel van deze techniek kunnen we buitenlandse verpleegkundigen (in opleiding) beoordelen op voldoende intellectuele capaciteiten of persoonlijke competenties. Aan de hand van de beoordeling kan niet alleen worden vastgesteld of iemand geschikt is maar ook of hij/zij gemotiveerd is voor verpleegkundig werk.

Aeffort
Jennifer Huiskes

View Aeffort Consultants LinkedIn profile Aeffort Consultants op LinkedIn