Training (aankomend) leidinggeven productie/logistiek en transport. Niveau (v)MBO

  • Wilt u graag weten hoe om te gaan met de veranderingen en uitdagingen op de werkvloer?
  • Vraagt u zich af wat u kunt betekenen voor uw mensen?
  • Wilt u graag uw mensen meer motiveren?

Natuurlijk wilt u als bedrijf uw medewerkers extra stimuleren tot verdere groei en manieren vinden zowel de werksfeer als de beoogde resultaten te halen. In deze training bieden we een juiste mix tussen oefenen en kennisverwerving. We leggen alles in begrijpelijke termen uit en we hebben een handleiding voor het basismateriaal. Onze praktische ervaringen en vragen aan de orde binnen uw bedrijf krijgen tijdens de sessie alle aandacht.  3 sessies; opzet van onze training;

 Sessie 1; Mijn rol als (aankomend) leidinggevende.

Basisinzicht in bedrijfsvoering van willekeurige organisatie. Inzicht in primair proces. Resultaatgericht plannen en organiseren. Rol van leidinggeven en toepassen situationeel leidinggevende stijlen; coachen van de medewerkers.

Gedragsmeting per deelnemer. Hoe verhouden de deelnemers zich tot een zelfstandige leidinggevende/toezichthoudende rol. Welke competenties zijn relatief sterker en welke vragen juist aandacht. Afname en uitleg (leidinggevende) competenties. Inzicht in terminologie competenties en inzicht in eigen behoefte aan coachend leiderschap.

Sessie 2; Leidinggeven is communiceren.

  • Het voeren van het ‘gesprek’; verschillende vormen van communicatie op de werkvloer. Belang en       definitie van communicatie. Inzicht en beter begrip voor elkaar en elkaars positie. Om leren gaan met       verschillende mensen.
  • Kritiek leren geven en ontvangen, assertief zijn en leren om te gaan met stress- en conflicthantering.
  • Leren omgaan met drukte en stress. Het vergroten van invloed.

Sessie 3; Leidinggeven is samenwerken.

  • Belang goed samen te werken. Verschillende types mensen is verschillende behoeftes. Ontwikkelen en vasthouden positieve cultuur en samenwerking. Verhouding met de ander.
  • Zelf onderzoek teamrol en teamwork. Aanvullende thema’s.

 Eventueel afrondende opdracht.

View Aeffort Consultants LinkedIn profile Aeffort Consultants op LinkedIn