Welkom

Wij stellen ons ten doel de effectiviteit, het functioneren en de motivatie van de manager, leidinggevende of professional verder te optimaliseren. We doen dat door het brede scala van HR instroom, doorstroom en uitstroom te begeleiden vanuit zowel een (arbeids)juridisch perspectief als vanuit een arbeids- en organisatorisch psychologisch perspectief. We richten ons op datgene wat beïnvloedbaar en veranderbaar is en dat is veelal meer dan we denken.

Aeffort adviseurs arbeid management & organisatie bestaat sinds 1997 als zelfstandige adviesorganisatie. In een netwerk van zelfstandige adviseurs van juristen, arbeids- en organisatie psychologen en coaches richten we ons op het beoordelen, het coachen en het (juridisch) begeleiden van mensen. Wij zijn en blijven kleinschalig omdat we een speciale, op ervaring gestoelde filosofie hanteren; zo gaan we uit van een beperkt klantenbestand, pro-actief ondernemerschap, liefde voor het vak en een betrokken, oprechte interesse in onze klanten. We zoeken daarin een balans tussen professionele diepgang en relativeringsvermogen.

Kortom, Aeffort werkt voor mensen en bedrijven die voorbereid willen zijn op de toekomst en serieus willen werken aan actieve (effort), doelgerichte (effect) en betrokken (affect) medewerkers.

“Ik heb altijd gehandeld volgens het principe
dat ik liever geld verlies dan vertrouwen.
De integriteit van mijn beloften,
het geloof in de waarde van mijn producten
en mijn woord van eer
hebben altijd een hogere prioriteit voor mij
dan een tijdelijke winst.”

ROBERT BOSCH (1861-1942)

View Aeffort Consultants LinkedIn profile Aeffort Consultants op LinkedIn